Thang chữ A loại inox

Thang chữ A loại inox

Bảng giá bán Thang chữ A loại inox từ 1,5m tới 2,5m. Chỉ bạn tại Hà Nội

Stt
Số bậc
Chiều cao
Trọng lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
AN15
4×2
1,5 – 3 m
8,5 kg
120 kg
930.000
AN20
5×2
2 – 4 m
10 kg
120 kg
1.220.000
AN25
6×2
2,5 – 5 m
13 kg
120 kg
1.630.000

Thang gấp chữ A màu trắng inox. Bản thang trên cùng bằng sắt to: 20cm x 28 cm. Khoá thang dùng chốt kéo, thường dùng đi các công trình (xây dựng, thợ điện…) Thang chữ A inox có tải trọng 120 kg

Thang chữ A inox loại 1,5 và 2 m

Khóa thang chữ A inox